Bədirlənmiş mAY

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

  • Oxuma müddəti:

    0 dəqiqə

  • Lahıcda iki ay Qaçaq Əli adı ilə gizli həyat sürən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı: "Bolşevik sevdası kədərli, ələmli bir sevda idi. Bir aya yaxın Bakıda qaldıqdan sonra bir arkadaşla birgə Gürcüstana getmək üçün yola çıxmışdıq. Hadisələr və təsadüflər bizi bir çox dağları və dərələri gəzdirdikdən sonra Şamaxı qəzasında Lahıc adında tanınmış bir qəsəbədə saxlanmaq məcburiyyətində buraxmışdı".

    Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Əsrimizin Siyavuşu” adlı kitabını da elə məhz bu qəsəbədə yazıb.