Hazırcavab oğlan

Anar Məmmədxanov

  • Oxuma müddəti:

    0 dəqiqə

  • Bəzi adamların həyatları o qədər zəngin olur ki, onların əməlləri, yazdıqları, yaratdıqları vaxtsız olur, zaman çərçivəsinə sığmır. Belə insanlar haqda deyilən “vaxtsız bitən ömür” ifadəsi tam başqa məna verir. Onlardan biri də Anar Məmmədxanovdur.