Sərdar

Səməd Bəy Mehmandarov

  • Oxuma müddəti:

    0 dəqiqə

  • Kiçik insanların qəbul edə bilmədiyi böyük şəxsiyyət. Özü ayrıca bir tarix yazan amma tarixdən silinən. Azərbaycanın ilk Hərb Naziri, müstəqil dövlətin ordu qurucusu, tam arteleriya generalı. Cəmi bir ilə 35 minlik ordu qurub, hər birinin əlinə silah verən Səməd Bəy Mehmandarovun, sonradan öz əlinə süpürgə verdilər. Dahi şəxsiyyətin həyatından bəhs edən film ANS televiziyasının məhsuludur.