ZƏRİF ÇƏRŞƏNBƏ

ZƏRİF ÇƏRŞƏNBƏ

VERİLİŞİ

Fərqli yaş və iş təcürbəsi olan zəriflər qıcıqlandırıcı suallara cavab alırlar.