Bu gün, 16 İyl 2024

Gecə

+23°

Gündüz

+36°

Hava proqnozu

16 / İyl 17 / İyl 18 / İyl 19 / İyl 20 / İyl 21 / İyl 22 / İyl

Gecə

+23°

Gündüz  

+36°

Külək

Zəif

Mülayim

Gecə

+25°

Gündüz  

+37°

Külək

Zəif

Zəif

Gecə

+25°

Gündüz  

+34°

Külək

Mülayim

Mülayim

Gecə

+25°

Gündüz  

+35°

Külək

Mülayim

Mülayim

Gecə

+25°

Gündüz  

+37°

Külək

Mülayim

Mülayim

Gecə

+25°

Gündüz  

+37°

Külək

Zəif

Zəif

Gecə

+25°

Gündüz  

+37°

Külək

Mülayim

Mülayim