CƏM Verilişi

TƏMİZ SÖHBƏT

VERİLİŞİ

Vahid Mustafayev müsahibləri ilə Heydər Əliyev, SSRİ və DTK haqda
Layihə rəhbəri: Vahid Mustafayev
İdeya: Mais Məmmədov