CƏM Verilişi

TƏMİZ SÖHBƏT

VERİLİŞİ

Vahid Mustafayev müsahibləri ilə Heydər Əliyev, SSRİ və DTK haqda
Layihə rəhbəri: Vahid Mustafayev
İdeya: Mais Məmmədov

bg
"Bizim ulduz": Hacı Allahşükür Paşazadə

O, Azərbaycanın ömürlük dini lideridir

bg
"Bizim ulduz": Eduard Şevardnadze

Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzeni hər bir azərbaycanlı tanıyır

bg
Təmiz Söhbət

QONAQ TÜRKİYƏ 9-cu PREZİDENTİ SULEYMAN DEMIRELDİR