Tag: Balasanyan

BLOQ
Fərhad Məmmədov Fərhad
Məmmədov
Politoloq
Balasanyanın Melkumyanla əvəzlənməsi...

Balasanyanın Melkumyanla əvəzlənməsi...

və ya gələcək proseslərin sürətləndirilməsi