Tag: kolbasa

BLOQ
Yeyək, yeməyək?

Yeyək, yeməyək?

Mütəxəssislər kolbasanın keyfiyyətinə verilən tələblərdən danışırlar