Tag: Ramin Məmmədov

BLOQ
Fərhad Məmmədov Fərhad
Məmmədov
Politoloq
Xocalıda görüş...

Xocalıda görüş...

İştirakçıların tərkibi maraqlıdır