Tag: "Amerika xəyalı"

BLOQ
Qənirə Ataşova Qənirə
Ataşova
Jurnalist
"Amerika xəyalı" necə gerçəkləşdi?

"Amerika xəyalı" necə gerçəkləşdi?

Allaha şükranla!