Tag: Mir Cəfər Bağırov

BLOQ
Solmaz Rüstəmova-Tohidi Solmaz
Rüstəmova
Tarix elmləri doktoru, professor
Mir Cəfər Bağırov və Azərbaycanlıların Milli Qırğını

Mir Cəfər Bağırov və Azərbaycanlıların Milli Qırğını

1-ci hissə

BLOQ
Solmaz Rüstəmova-Tohidi Solmaz
Rüstəmova
Tarix elmləri doktoru, professor
Mir Cəfər Bağırov və azərbaycanlıların Milli Qırğını

Mir Cəfər Bağırov və azərbaycanlıların Milli Qırğını

3-cü hissə. Tarixi məsuliyyət və vicdan qarşısında

BLOQ
Solmaz Rüstəmova-Tohidi Solmaz
Rüstəmova
Tarix elmləri doktoru, professor
Mir Cəfər Bağırov və azərbaycanlıların Milli Qırğını

Mir Cəfər Bağırov və azərbaycanlıların Milli Qırğını

2-ci hissə. Qubada müsəlmanların soyqırımını kim dayandırıb?