Tag: Səhranın bəyaz günəşi

BLOQ
Vahid Mustafa yev Vahid
Mustafayev
ANS Şirkətlər Qrupu, Jurnalist
Səhranın bəyaz günəşi söndü...

Səhranın bəyaz günəşi söndü...

Təəssüf hissi ilə anlamağa çalışıram...