BLOQ

Heç kim inanmır, amma Rusiya milli oyanış yolunu seçdi!

Rusiyanın daxilində Qərb dilində danışanlara qarşı sosial nifrət var

Heç kim inanmır, amma Rusiya milli oyanış yolunu seçdi!
 • Oxuma müddəti:

  3 dəqiqə

 • Son qənaətimi əvvəldə yazdım: Küllərindən yenidən doğan Rusiya. Rusiyada bütün qruplar, klanlar, təbəqələrin bir-biri ilə mübarizə apardığı bir quruluş var. Onun yuxarıda məskunlaşmış elitalarla ümumi vəziyyəti yönləndirən öz tərəfi var; hələ də elədir. Sümükləşmiş quruluşu və yuxuda olduğu düşünüldüyündə birdən ortaya çıxan səssiz, dərin təbəqələri ilə ciddi qəbul ediləcək bir güc.

  Sovet İttifaqından sonra zəiflədi və onun Qərbə inteqrasiya olunmuş hüceyrələri aktivləşdi. Daha zəngin strukturu ilə daha çox Qərbə heyran olan kütlə gözə çarpırdı. Müharibə həmişə Rusiya üçün oyanış mexanizmi olub.

  Tarixdən sitat gətirməklə davam etsək, çar Nikolayın dövründə olduğu kimi, Avropanı udmuş ​​Rusiyanı ancaq daxildən gələn inqilab dayandıra bilərdi. Yəni İngiltərənin Rusiyanı dayandırmaq cəhdləri həmişə olub. Avropa və Rusiyanı bir-birinə qarşı qoymaq, onları ayırmaq strategiyaları yeni deyil.

  Və bu müharibə vəziyyəti Rusiyanı iqtisadi cəhətdən sarsıtsa da, onun milli kimlik kodlarını daha da aktivləşdirdi. Rusiya artıq indiki müharibəni təkcə Ukraynada baş verən əməliyyat kimi görmür, əksinə, geniş müharibə ritorikasını işə salmaqla öz milləti və dövləti arasında ittifaqı gözə çarpan şəkildə gücləndirmək istəyir.

  Moskvada baş verən terror aktına ictimaiyyətin reaksiyası belədir: “Biz müharibədəyik, döyüşdə güllə sayılmır”. Rusiya cəmiyyətinin bir günlük milli matəmdən sonra qaldığı yerdən davam etməsi bir qədər təəccüblüdür.

  İndi görürük ki, Rusiyanın daxilində Qərb dilində danışanlara qarşı sosial nifrət var. Yəni dövlət aparatı işə düşmür, xalq öz daxilindəki müxalif səslərə müqavimət göstərir. Çünki o, hesab edir ki, Rusiya Vətən müharibəsində ona qarşı olanda və ana Vətən əleyhinə hərəkətlər çoxalanda o, bu vəziyyətdə anasını xilas etməli olur.

  İqtisadi sarsıntılara baxmayaraq, Rusiyada milli kimlik anlayışı yenidən nəzərdən keçirilir. Yeni elit mentalitet qurulur. Putin müharibə zamanı vətən qarşısında borcunu yerinə yetirənlərin ölkənin gələcəyində söz sahibi olacağını və Rusiyanın gələcək elitasının bu insanların çiynində yüksələcəyini bəyan edib.

  Rusiya ana təməl kimi dəyərlər sistemini seçdi. Buna uyğun hərəkət edənlərə qəhrəman, ona qarşı duranlara isə satqın və xarici agent kimi yanaşır. Rusiyanın gələcəyində aydın rənglərə üstünlük veriləcək: Boz sahələr istənilmir. Ya öz ölkənin yanındasan, ya da düşmənsən...

  Əslində müharibə prosesləri həmişə belə kəskin xətləri müəyyən edir. Rusiya kimi ölkələrdə bu xətlər daha aydın görünür!