XƏBƏRLƏR / Elm və Texnologiya

Süni neyron şəbəkələri öyrənilir

Bu barədə İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun elmi işçisi Kamran Cəfərzadə məlumat verib

Süni neyron şəbəkələri öyrənilir
 • Oxuma müddəti:

  2 dəqiqə

 • Müasir dövrdə süni neyron şəbəkələrinin öyrənilməsi böyük aktuallıq kəsb edir. Süni neyron şəbəkələr bioloji neyron şəbəkələrin təsirindən yaranan riyazi modeldir. Neyron şəbəkəsi – insan beynində biri-biri ilə birləşmiş sinir hüceyrələrini modelləşdirən kompüter proqramıdır. Neyron şəbəkələrdən əsasən obyektlərin tanınmasında geniş istifadə olunur.

  Bu barədə İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun elmi işçisi Kamran Cəfərzadə məlumat verib.

  K.Cəfərzadə süni neyron şəbəkəsi ChatGPT haqqında danışıb. O qeyd edib ki, ChatGPT – ötən il GPT-3.5 arxitekturası əsasında istifadəyə verilən, OpenAI (Open Artificial Intelligence) tərəfindən hazırlanmış, danışıq xarakterli və təbii dil sorğularını dəstəkləyən, süni intellektə malik çatbotdur. ChatGPT mətnlər yaratmaq, məqalə, şeir və sonetlər yazmaq, tərcümə etmək, istənilən mövzu ilə bağlı sualları cavablandırmaq, proqram kodu yazmaq, onlarla işləmək, eləcə də səhvləri aşkarlamaq və digər imkanlara malikdir.

  O, diqqətə çatdırıb ki, GPT (Generative Pre-Trained Transformer - Generativ Öncədən Təlimli Transformer) – xüsusi olaraq dil yaratma, dil anlama və dil tərcüməsi kimi təbii dilin emal tapşırıqları üçün nəzərdə tutulan neyron şəbəkə arxitekturasının bir növüdür.

  Sonra tədqiqatçı GPT-3 modelindən bəhs edib. Bildirib ki, GPT-3 – təbii dil emalı alqoritminin 3-cü nəslidir. Tərtibatçıların fikrincə, bu model ingilis dilində istənilən problemi həll etməyi bacarır. Alqoritm avtomatik tamamlama prinsipi ilə işləyir, yəni mətnin əvvəlini daxil etdikdə proqram onun ən çox ehtimal olunan davamını yaradır. GPT-3 GPT-2 kimi “transformer” arxitekturasına əsaslanan avtoreqressiv generativ dil modelidir.

  Daha sonra GPT 4 modeli haqqında söz açan tədqiqatçı bu modelin eyni vaxtda 25 mindən çox sözü emal etməyə qadir olub uzun mətnlər və geniş söhbətlər yaratmağa, sənədləri axtarıb təhlil etməyə imkan verdiyini vurğulayıb.

  K.Cəfərzadə ChatGPT-in üstünlükləri və çatışmazlıqlarından da bəhs edib. Söyləyib ki, şəbəkənin üstünlüklərinə yüksək səviyyəli dil bacarıqları, uyğunlaşma, əlçatanlıq, sürət və s., çatışmazlıqlarına isə sağlam düşüncənin olmaması, qərəzlilik, məhdud bilik sahəsi və s. daxildir.