Tag: əsil-nəcabət

BLOQ
İsmayıl Əhməd İsmayıl
Əhməd
Dinçi-Araşdırmaçı
Davranış əsil-nəcabətdən asılıdır

Davranış əsil-nəcabətdən asılıdır

Ola bilər, uzun zaman gizli qalsın, amma şərait yarandıqda mütləq özünü büruzə verir