İsmayıl Əhməd

İsmayıl Əhməd

Dinçi-Araşdırmaçı

Member since Mart 6, 2023 ismail_ahmed_98@mail.ru

Tövsiyə edənlər (0)

BLOQ
Vaxt. Dəhr. Zaman və An

Vaxt. Dəhr. Zaman və An

"Zaman - Allahın  əşyaya olan müdaxiləsidir"

BLOQ
Zaman fərqi...

Zaman fərqi...

Keçmiş, indiki zaman və gələcək...

BLOQ
Zaman fərqi

Zaman fərqi

Dünyada hər nə varsa, nisbidir. Xüsusilə də zaman...

BLOQ
Endirilmiş dindən uydurulmuş dinə

Endirilmiş dindən uydurulmuş dinə

Bizə nəsə fərqli din lazımdır...

BLOQ
İslamda bürc anlayışı 

İslamda bürc anlayışı 

İslamda bürclər varmı?  

BLOQ
Qurbanlıq

Qurbanlıq

Bu gün bəzi "nəzər sahibləri" Quranda bu yoxdur deyib insanlarda yalnız çaşqınlıq yaradırlar

BLOQ
Üç nəsihət

Üç nəsihət

Sözünüzü dinləyəcək, dinləyib başa düşəcək adamlara vaxt ayırın!

BLOQ
Qəza və qədər

Qəza və qədər

Niyə ağlınıza gəlmədi bunu Allahdan soruşasınız?

BLOQ
Allaha öyrədilən din

Allaha öyrədilən din

Ay iki yerə bölünüb?

BLOQ
Quranda israf

Quranda israf

Allah israf edənləri sevmir

BLOQ
Quranın söz ecazı

Quranın söz ecazı

Bu yazını Quranda səhvlər axtaran və "Quranın Allah kəlamı olduğuna inanmıram" deyib yeni  inanc sistemi yaradanlara cavab olaraq...

BLOQ
Haram aylar və nisyə anlamı

Haram aylar və nisyə anlamı

(Haram ayı) təxirə salmaq ancaq küfrü artırır. Bununla da kafirlər azdırılırlar.

BLOQ
Endirilən dindən uydurulan dinə

Endirilən dindən uydurulan dinə

Əksəriyyət təşkil edən Quransız kütlə bu gün də nağıllarla idarə olunur

BLOQ
İftara, yoxsa ifrata dəvət...

İftara, yoxsa ifrata dəvət...

"Yeyin-için, lakin israf etməyin, çünki (Allah) israf edənləri sevməz!" (Əraf.31)

BLOQ
Davranış əsil-nəcabətdən asılıdır

Davranış əsil-nəcabətdən asılıdır

Ola bilər, uzun zaman gizli qalsın, amma şərait yarandıqda mütləq özünü büruzə verir

BLOQ
Ən böyük yalan ən Böyüyün adına deyilən yalandır

Ən böyük yalan ən Böyüyün adına deyilən yalandır

II yazı

BLOQ
Səfərdə oruc necə tutulmalıdır?

Səfərdə oruc necə tutulmalıdır?

Səfər hansı məsafəli səyahətə deyilir?

BLOQ
Ən böyük yalan ən Böyüyün adına deyilən yalandır

Ən böyük yalan ən Böyüyün adına deyilən yalandır

BLOQ
Hacı Şahinin xatirəsinə...

Hacı Şahinin xatirəsinə...

Allahdan Hacı Şahinə rəhmət diləyirəm