Tag: İsmayıl qurbanı

BLOQ
İsmayıl Əhməd İsmayıl
Əhməd
Dinçi-Araşdırmaçı
Qurbanlıq

Qurbanlıq

Bu gün bəzi "nəzər sahibləri" Quranda bu yoxdur deyib insanlarda yalnız çaşqınlıq yaradırlar