Tag: M.Ə.Rəsulzadə

BLOQ
Solmaz Rüstəmova-Tohidi Solmaz
Rüstəmova
Tarix elmləri doktoru, professor
Sözardı

Sözardı

İcazə verin, Rəsulzadəyə yalnız sözdə ifadə olunan “təəssüb”ünüzün səmimiliyinə inanmayım!

BLOQ
Solmaz Rüstəmova-Tohidi Solmaz
Rüstəmova
Tarix elmləri doktoru, professor
Rəsulzadə "təşəbbüs"ü və Nərimanov "nifrət"i

Rəsulzadə "təşəbbüs"ü və Nərimanov "nifrət"i

III yazı

BLOQ
Solmaz Rüstəmova-Tohidi Solmaz
Rüstəmova
Tarix elmləri doktoru, professor
Azərbaycan cəmiyyətinin Nərimanov "nifrət"i

Azərbaycan cəmiyyətinin Nərimanov "nifrət"i

II yazı

BLOQ
Solmaz Rüstəmova-Tohidi Solmaz
Rüstəmova
Tarix elmləri doktoru, professor
Rəsulzadənin liderlik fenomenini dananlara

Rəsulzadənin liderlik fenomenini dananlara

Lidersiz heç bir hərəkat son məqsədə nail ola bilməz