DAHİLƏRİN DİVANI

DAHİLƏRİN DİVANI

VERİLİŞİ

Tarixin gedişatını dəyişənlərə siyasi və ictimai baxış Aparıcı: Nadir Bədəlov

“Dahilərin Divanı”: Mirzə Şəfi Vazeh

Bu veriliş ANS televiziyasında 01.05.2009-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

“Dahilərin Divanı”: Fətəli xan Xoyski

Bu veriliş ANS televiziyasında 10.04.2009-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

“Dahilərin Divanı”: Mirzə Kazım bəy

Bu veriliş ANS televiziyasında 27.03.2009-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

“Dahilərin Divanı”: Nəsibə Zeynalova

Bu veriliş ANS televiziyasında 06.03.2009-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

“Dahilərin Divanı”: Ziya Bünyadov

Bu veriliş ANS televiziyasında 27.02.2009-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

“Dahilərin Divanı”: Hökümə Qurbanova

Bu veriliş ANS televiziyasında 20..02.2009-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

“Dahilərin Divanı”: Nəsirəddin Tusi

Bu veriliş ANS televiziyasında 30.01.2009-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

“Dahilərin Divanı”: Qurban Səid

Bu veriliş ANS televiziyasında 07.11.2008-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

“Dahilərin Divanı”: Adil İsgəndərov

Bu veriliş ANS televiziyasında 17.10.2008-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

“Dahilərin Divanı”: Hüseyn Ərəblinski

Bu veriliş ANS televiziyasında 12.09.2008-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.