Maarifləndirici

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
“Dahilərin Divanı”: Şeyx Məhəmməd Xiyabani

“Dahilərin Divanı”: Şeyx Məhəmməd Xiyabani

Bu veriliş ANS televiziyasında 18.05.2008-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
“Dahilərin Divanı”: Ağa Məhəmməd şah Qacar

“Dahilərin Divanı”: Ağa Məhəmməd şah Qacar

Bu veriliş ANS televiziyasında 14.10.2007-ci ildə çəkilib və yayımlanıb.

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Əliağa Şıxlinski

"Dahilərin divanı": Əliağa Şıxlinski

Artilleriya generalı barədə bu veriliş 2008-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Qaçaq Kərəm

"Dahilərin divanı": Qaçaq Kərəm

Veriliş XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Qərbi Azərbaycan, Türkiyə, İran və Rusiyada tanınmış qaçaqdan bəhs edir

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Qasım bəy Zakir

"Dahilərin divanı": Qasım bəy Zakir

Qarabağda məşhur olan Cavanşirlər nəslindən olan şairin həyatı çox faciəli olub

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Nizami Gəncəvi

"Dahilərin divanı": Nizami Gəncəvi

Ədəbiyyatın ən böyük romantik şairi Nizami Gəncəvi barədə veriliş 2009-cu ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Molla Pənah Vaqif

"Dahilərin divanı": Molla Pənah Vaqif

2008-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanan bu veriliş XVIII əsr Azərbaycan şairi, məşhur siyasi və ictimai xadimi barədədir

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Aşıq Ələsgər

"Dahilərin divanı": Aşıq Ələsgər

Azərbaycan xalq şeirinin ən böyük nümayəndələrindən olan Aşıq Ələsgər haqqında veriliş 2008-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanmışdır

Maarifləndirici / Şəxsiyyət vəsiqəsi
bg
"Şəxsiyyət vəsiqəsi": İosif Stalin

"Şəxsiyyət vəsiqəsi": İosif Stalin

"Koba" ləqəbli sovet siyasi, dövlət, hərbi və partiya xadimi haqqında bu veriliş 2015-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Şəxsiyyət vəsiqəsi
bg
"Şəxsiyyət vəsiqəsi": Mehdi Hüseyn

"Şəxsiyyət vəsiqəsi": Mehdi Hüseyn

Azərbaycan yazıçısı barədə bu veriliş 2015-ci ildə çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Səməd Vurğun

"Dahilərin divanı": Səməd Vurğun

"Ayrılarmı könül candan?" deyən şairimiz barədə bu veriliş 2008-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Şəxsiyyət vəsiqəsi
bg
"Dahilərin divanı": Xurşidbanu Natəvan

"Dahilərin divanı": Xurşidbanu Natəvan

Xan qızı barədə veriliş 2009-cu ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Mikayıl Müşfiq

"Dahilərin divanı": Mikayıl Müşfiq

2008-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanmış bu verilişdə nakam şairin yaradıcılığı tədqiq olunur

Maarifləndirici / Zərif nüanslar
bg
"Zərif nüanslar": Afaq Bəşirqızı

"Zərif nüanslar": Afaq Bəşirqızı

Xalq artistinə həsr olunmuş bu veriliş 2000-ci ildə ANS TV-də yayımlanıb

Maarifləndirici / Zərif nüanslar
bg
"Zərif nüanslar": Zemfira Cavadova

"Zərif nüanslar": Zemfira Cavadova

Bu veriliş XTPD-nin komandiri Rövşən Cavadovun həyat yoldaşı Zemfira Cavadovaya həsr olunub

Maarifləndirici / Şəxsiyyət vəsiqəsi
bg
"Şəxsiyyət vəsiqəsi": Hüseyn Cavid

"Şəxsiyyət vəsiqəsi": Hüseyn Cavid

Azərbaycan şairi və dramaturqu barədə veriliş 2015-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Hacı Zeynalabdin Tağıyev

"Dahilərin divanı": Hacı Zeynalabdin Tağıyev

Azərbaycanın neft milyonçusu barədə veriliş 2015-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Şəxsiyyət vəsiqəsi
bg
"Zərif çərşənbə": Alim Qasımov

"Zərif çərşənbə": Alim Qasımov

Azərbaycan xanəndəsi barədə bu veriliş 2010-cu ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Vaqif Mustafazadə

"Dahilərin divanı": Vaqif Mustafazadə

Azərbaycan caz musiqisinin banisi barədə veriliş 2008-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Dahilərin Divanı
bg
"Dahilərin divanı": Əliağa Vahid

"Dahilərin divanı": Əliağa Vahid

Azərbaycanın dahi qəzəlxanı barədə veriliş 2008-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanmışdır

Maarifləndirici / Şəxsiyyət vəsiqəsi
bg
"Şəxsiyyət vəsiqəsi": Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

"Şəxsiyyət vəsiqəsi": Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

Azərbaycan dövlətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə barədə bu veriliş 2015-ci ildə ANS TV-də çəkilib yayımlanıb

Maarifləndirici / Zərif nüanslar
bg
"Bizim ulduz": Eduard Şevardnadze

"Bizim ulduz": Eduard Şevardnadze

Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzeni hər bir azərbaycanlı tanıyır